Program

contack-wf

JUNIOR

Zajęcia dedykowane dzieciom od lat 6. W swobodny i zabawny sposób dzieci zaczynają liczyć podczas wystukiwania rytmu, klaszczą i tupią do słuchanej muzyki, uczą się podstawowej koordynacji ruchowej w grze na zestawie perkusyjnym, poznają podstawowe rytmy i wypełnienia stosowane w muzyce pop i rock, ćwiczą utrzymywanie jednostajnego i równego rytmu podczas grania. Uczą się podstawowych wartości rytmicznych (cała nuta, półnuta, ćwierćnuta, ósemka) i podstawowego czytania nut.

POCZĄTKUJĄCY

W przemyślany sposób ułożony i prowadzony cykl zajęć dla zaczynających grać. Uczeń poznaje prawidłowe sposoby trzymania pałek, prawidłową pozycję przy instrumencie; uczy się panować nad rozluźnianiem i spinaniem potrzebnych do grania mięśni; poznaje podstawy Techniki Gladstone’a (Free Stroke) oraz Techniki Moeller’a, ćwiczy podstawowe figury rudimentowe: uderzenia naprzemienne (Single Stroke Roll), paradidle (Paradiddles) oraz kombinacje pojedynczych uderzeń. Zajęcia na zestawie obejmują naukę podstawowych rytmów i wypełnień, rozwijają podstawową koordynację i niezależność ruchową oraz uczą specyfiki myślenia w graniu.

ŚREDNIOZAAWANSOWANY

Zajęcia zorientowane tematycznie na rozwój bardziej złożonych podziałów rytmicznych, stylistykę Latin, Jazz a także wykorzystanie podwójnej stopy w groovach i wypełnieniach. Studenci wykorzystują rudimenty werblowe do budowania rytmów, wypełnień oraz zagrywek solowych. Stałym elementem zajęć jest nauka partii perkusji w wybranych piosenkach-utworach (także sugerowanych przez ucznia). Proponowane ćwiczenia wzmacniają wytrzymałość oraz szybkość grania.

ZAAWANSOWANY

Inspirujące wymagających graczy zajęcia obejmują m.in.: zaawansowaną koordynację i niezależność czterech kończyn oraz jej wykorzystanie w stylistycę fusion, latin, jazz; liniową technikę gry i jej praktyczne zastosowanie; improwizację i kreatywność; modulację rytmiczną i polirytmię.